Load Cell(Yük Hücresi) Kullanımı ile Online Silo / Load Cell(Yük Hücresi) Kullanımı ile Online Silo Ölçüm Takip ve Yönetim Sistemi

Projemiz dahilinde ki Load Cell'den alınan ağırlık ve basınç bilgilerinin ölçülmesi, ölçüldükten sonra online olarak bulut sunuculara aktarılması ve kontrol edilmesi ile birlikte bu verilerin yönetilip ürün veya malzemenin daha verimli halde kullanılmasıdır.